DNI OTWARTE SADÓW W CHRYSTKOWIE

  • Degustacja
  • Spacer

Opis wydarzenia

Podczas Dni Otwartych Sadów w Chrystkowie odbędą się wykłady i zajęcia praktyczne z za-kładania i pielęgnacji tradycyjnych sadów, degustacje owoców oraz owocobranie.
DZIEŃ 1 – Piątek, 24 września 2021 r.
10.00 – 13.00 zbiór owoców w sadzie
11.30 – 12.00 przerwa kawowa
13.00 – 16.00 przygotowanie wystaw:
– Owoców dawnych odmian jabłoni i gruszy– Justyna
Ziemniewska
– Mini wystawa grzybów nadrzewnych i nie tylko…
Renata Paździecka & Wiesław Kamiński
DZIEŃ 2 – Sobota, 25 września 2021 r.
10.00 zajęcia praktyczne
Dawne odmiany drzew owocowych
1. Warsztaty cydrowe. Praktyka, teoria i historia polskiego
jabłecznika – Agnieszka Zamojska
2. Pielęgnacja i formowanie drzew w sadzie tradycyjnym
(pielęgnacja, formowanie i cięcie młodych drzew) – Jarosław
Pająkowski
ok. 12.00 przerwa kawowa
13.00 – 16.00 zajęcia praktyczne
3. Warsztaty z przetwórstwa – Józef Siadak
4. Suszenie owoców w tradycyjnej suszarni w Grucznie
– Justyna Ziemniewska